کُره‌ی خ آ ب ی

نمای داخلی کاروانسرای عباس‌آباد- جاده‌ی تربت‌جام، تایباد- متشکل از 40 عکس

نان

طریقت

جاده‌ی مشهد، فریمان

منهای آب

سد فریمان

همزاد

بنایی مخروبه- تایباد

خزان

جاده‌ی سبزوار-اسفراین- پاییز 88

خزان

جاده‌ی سبزوار- اسفراین- پاییز 88

سر آب

ای کاش می‌توانستم// یک لحظه می‌توانستم// بر شانه‌هایم بنشانم
//این خلق بی‌شمار را// گِردِ حُباب خاک بگردانم// تا با دو چشم خویش ببینند
که خورشیدشان کجاست// ای کاش می‌توانستم/// شاملو

ناجیان خاموش

کاروانسرایی متروکه- دشت کویر - متشکل از 6 فریم