روزهای سخت دشت

دشت سبزوار، روزهای سختی را پشت سر می‌گذارد. کاهش شدید میزان نزولات آسمانی از یک طرف و افزایش برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی از طرف دیگر، آینده‌ی این دشت حاصلخیز را تهدید می‌کند. در این شرایط، کشاورزان با جمع‌آوری آب در سطح زمین، خوراک دام‌های خود را فراهم می‌آورند. جاده‌ی سبزوار، نیشابور- پانوراما متشکل از 20 فریم

No comments: